Centrum GAPA

bowling, squash, ricochet
Objekt je první realizovanou etapou revitalizace pomalu odumírající a rozpadající se původní občanské vybavenosti sídliště “DRAHA”.

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1474
Investor: Gapa spol. s r.o.
Autor: ARC PROJEKT – Jan Hendrych, Regina Šeflová, Veronika Veselá
Spolupráce: Stapring, s.r.o. – Michal Fenyk, Jitka Moravcová
Dodavatel: Stylbau, s.r.o. Hradec Králové
Terminy: projekt: 2007, realizace: 11/2008
Užitná plocha: 908m2
Zastavěná plocha: 940m2
Obestavěný prostor: 5290m3
Autor fotografií: ARC PROJEKT, Michal Fenyk, Milan Zářecký

Objekt GAPA CENTRUM je první realizovanou etapou revitalizace pomalu odumírající a rozpadající se původní občanské vybavenosti sídliště „DRAHA“ v Rychnově nad Kněžnou.

Projekt řešil komplexní přestavbu dvou budov (objektů „SAMA“ a „SANTINI“) a prostoru mezi nimi jako polokrytého veřejného prostranství, klidovou část, do které se oba objekty otevírají.

Když nevíte jakby (něco zakrýt), přiznejte to leckdy (je to lepší než cokoli jiného). Nebo ještě lépe – upozorněte na to a udělejte z toho atrakci.
Takhle nějak začínala úvaha, která stála na počátku rekonstrukce objektu „SAMA“ (té doby prodejny oděvů, původně samoobsluhy) na rychnovském sídlišti. Jednalo se o jednopodlažní stavbu skeletové železobetonové nosné konstrukce s obvodovým pláštěm z panelů a plochou střechou. Záměrem investora byla celková přestavba tohoto objektu na víceúčelové sportovně – relaxační centrum s bowlingovými drahami, hřištěm pro squash a ricochet, s navazujícími prostory baru, salonku, nezbytného zázemí šaten, příslušenství a provozních místností.
Prostorové nároky nových funkcí si vynutily zásadní dispoziční změny, včetně přeměny celkového vzhledu budovy. Již zmíněná potřeba „něco zakrýt“ vyplynula z nutnosti částečného zvýšení původně jednopodlažního objektu tak, aby v jedné z jeho částí vznikl prostor pro squash.
Ke zvýraznění převýšeného prostoru posloužila prostorová transparentní ocelová struktura komolého kužele zasazeného do objektu. Ta kromě toho, že kryje vystupující kubus nad squashovým kurtem, plní funkci prostorového „nosiče“ pro popínavou zeleň a rovněž v úrovni střechy slouží k zakrytí vzduchotechnických jednotek. Celá konstrukce tak působí jako jakýsi poutač a jedinečný symbol celé stavby.
I přes dominantní kostru kužele si objekt zachovává jasný geometrický tvar nízkého kvádru. Je oproštěn od původních betonových markýz, které jsou nahrazeny novými zavěšenými prosklenými stříškami nad vstupy. Nově se uplatňuje i barevné a materiálové řešení.
Stavba je opláštěna fasádními tmavě šedými deskami Cembonit – FDA a deskami FDH natřenými červenou barvou, které jsou použity na spárách, kubusu nástavby a plochách stěn v těsné blízkosti hlavního vstupu. V červené barvě jsou i hliníková okna a dveře. Konstrukce kuželu je z nosných ocelových žárově pozinkovaných I profilů. Výplň tvoří žárově pozinkované pletivo.
Dispoziční řešení objektu vychází z provozních vazeb hlavních funkčních celků, jejich návaznosti a přehledné orientace. Hlavní vstup je orientován do pěší zóny mezi objektem GAPA CENTRA a stávajícím objektem občanské vybavenosti. Na vstupní zádveří navazuje bar se zázemím, sezením a salonkem, prostor bowlingu a centrální podélná chodba. Ta umožňuje přístup ke hřištím pro squash a ricochet. Na ni navazují šatny, příslušenství a schodiště do 2.NP, kde se nachází zázemí pro sportovce a kancelář.
Zásobování objektu je řešeno z bočního vedlejšího vstupu ve vazbě na příjezd aut. Hlavní prostory v přízemí jsou důsledně bezbariérové.