Crystalline Universe Praha

2005 | Crystalline Universe Praha | Praha / Letná

multimediální výstavní a společenské centrum Swarowski (prostory bývalého Stalinova pomníku)
(Hendrych, Stýblo)

KRYSTALICKÝ VESMÍR V PRAZE

Studie pro firmu SWAROVSKI představuje projekt výstavního a společenského komplexu, řeší vazby na okolí a nové využití místa bývalého Stalinova pomníku.
Architektonický koncept expozice, která je ve dvou podzemních patrech, je založen na principu vize vesmíru, kdy na jedné straně je nekonečno a neurčitost – představované hlavním prostorem eliptického válce a na druhé straně jasně definovaná geometrická krystalická tělesa, která se ve vesmíru vznášejí a hlavní prostor je jimi členěn. Cesta návštěvníka je vedena po stoupajících rampách, na jedné straně prožívá proměňující se prostorový zážitek hlavního eliptického prostoru, na straně druhé vstupuje do geometrických těles, kde každé má specifickou barvu, tvar a atmosféru a vedlejších monotématických sálů. Hlavní výstavní prostor je navržen pro multimediální expozici, jeho základním rysem je otevřenost, flexibilita, ve svých hranicích poskytuje maximální variabilitu a konečná podoba bude vždy definována aktuální instalací.
Vnější výraz objektu vychází z konfigurace terénu, objekt se začleňuje do měkkých křivek okolního terénu a jen v místě vstupu je prolomen zářezem do terénu, jehož směr je pokračováním osy Pařížské a Čechova mostu.
Parková úprava na Letné se bude postupně plynule transformovat do vesmírné zahrady, založené na principu protínajících se liniích ekliptiky a zvěrokruhu, které vymezují segmenty zahrady, kde každý má svoji specifickou atmosféru.

Předpokládaný počet návštěvníků: 320 000 za rok
Plocha výstavních a společenských prostor: 16 523 m2