Dřevěný dům roku 2008

Data: 2008
Odměna v soutěži

Dům: 9,6 x 9,6 m; výška 7 m; zastavěná plocha 92,16 m2

Konstrukční řešení – Koncept navrhované stavby je založen na jednoduché hře základních elementů – čtverců, potažmo krychlí utvářejících vnitřní prostory domu. Jejich vzájemné prolínání vede k efektnějšímu dispozičnímu řešení, vycházejícímu z ideje bloků interiéru dělících svět uvnitř domu bez pomoci zdí a příček. Zdánlivě velký otevřený prostor je tak nenásilně rozčleněn do logických celků a nabízí průhledy všemi částmi interiéru na pozadí zahrady. Plochy venkovních teras a přístřešku přebírají rastry vnitřních bloků. Obklad z vodorovně kladených prken v souladu s interiérovým uspořádáním doplňují plochy červených cetris desek. Nosnou konstrukci tvoří systém sloupků 100 x 180 mm, osazených na betonové desce s osovou roztečí 750 mm. Konstrukce stropu je z nosných dřevěných trámů 100 x 80 mm, u střechy 100 x 200 mm. Samotný strop je rozdělen do tří částí, každé konstrukční pole má rozpon 3,1 m. Toto řešení umožňuje racionálně vytvořit v patře jak galerii, tak i otevřený prostor, který propojuje obě úrovně domu. Vytápění objektu je zajištěno rekuperační jednotkou, umístěnou v technické místnosti, která současně zajišťuje i nucenou výměnu vzduchu. Dodatečným zdrojem tepla je nízkoteplotní podlahové vytápění. Krbová vložka v centrální části dispozice není prvotní součástí energetické koncepce. Venkovní vzduch je do objektu přiváděn přes zemní registr či protidešťovou žaluzii umístěnou v obvodové stěně. Odpadní vzduch je centrálně odváděn do stejné rekuperační jednotky a odtud ven z budovy. Dohřev přiváděného vzduchu u rekuperátoru zajišťuje teplovodní výměník, ve kterém cirkuluje voda z integrovaného zásobníku. Ohřev TV zajišťuje elektrokotel a solární kolektory umístěné na kovové subtilní konstrukci, která je součástí pochozí střešní terasy.