Expozice historie města Kostelce nad Orlicíprostory Nového Zámku

2010

Dne 01.05.2010 proběhla vernisáž první části stálé výstavní expozice historie města Kostelce nad Orlicí v prostorách Nového Zámku v K.n/O.
Expozice mapuje minulost města za pomocí předmětů vykopaných při archeolgických průzkumech, kopií Kosteleckého kancionálu, představením řemeslných cechů působících na území města a velkým modelem podoby města v 15.stol. Expozice bude dále rozšiřována a doplňována.

04.03.2011 – dokončeno rozšíření expozice o rekonstrukci archeologického nálezu hrobu s pohřebními urnami a prezenatci pravěkého pohřebiště.

ARC PROJEKT se podíleli na celkové koncepci výstavy, grafickém zpracování a instalaci výstavy.

Team:
Jan Hendrych
Veronika Veselá
Eliška Janečková

Info o výstavě na stránkách Nového zámku > http://www.zamekkostelecno.cz