2009 | spojovací koridor pavilonů B4/B5 Fakultní Thomayerovy nemocnice

projekt: 2008