Rodinný dům Sojovice

náklady: 2 mil. Kč
užitná plocha: 107 m2
zastavěná plocha: 67 m2
obest. prostor: 380 m3
stav: studie
realizace: 2012

Zadáním investora bylo na úzkém, severo-jižně orientovaném pozemku navrhnout nízkorozpočtový dům, který by bylo možné v blízké době rozšiřovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám členů rodiny.
Vstupní diagram, který znázorňoval řazení a hierarchie prostorů domu a jejich vazby na vstupy a výhledy, a kterým si investoři jasně definovali priority svého budoucího bydlení, sice v konečné podobě domu dostál drobných změn,jeho principy však zůstaly zachovány.
Navrhovaný dům je dvoupodlažní, orientovaný obytnými prostory v obou úrovních na jih – směrem do zahrady. Servisní prostory obou pater jsou naopak umístěny podél severní hrany domu.
Základní hmotu domu lze doplnit o přístavbu, která může v jednotlivých fázích růstu domu měnit svou výšku a vnitřní uspořádání. Propojení přístavby a původního domu je možné díky lehké konstrukci mostu. V případě potřeby lze přístavbu rozšířit o verandu a venkovní schodiště.
Ústřední část hlavního domu tvoří v přízemí umístěný obytný prostor, v jehož centru stojí velký jídelní stůl. I tomuto prostoru je umožněn růst. Buď směrem do zahrady, kde by případný obývací pokoj či zimní zahrada zaujaly místo terasy, nebo je možné do něj zahrnout i těsně přiléhající pokoj pro rodiče v případě, že by se jejich ložnice nacházela v patře.
Hlavní hmota domu je umístěna v severní části pozemku, kolmo na jeho podélnou osu i na souběžně probíhající ulici. Tento princip odpovídá stávající zástavbě v obci. Přístavba a stání pro dva automobily je ukryto za hmotou domu a neruší tak pohled do zahrady, kterou – až na linii stávajících jabloní a drobných záhonků – tvoří pouze divoce kvetoucí louka otevřená hrám dětí i dospělích.

autoři: Jan Hendrych, Veronika Veselá, Eliška Janečková, Jakub Hendrych