Soutěž na novou budovu Národní knihovny ČR

2006 | soutěž na novou budovu Národní knihovny ČR | Praha

Jan Hendrych, Jakub Hendrych, Magdaléna Čermáková, Richard Steiner

Architektonický koncept je založen na prostorovém ztvárnění multifunkčního charakteru provozu knihovny, svým výrazem, prostorovým a architektonickým ztvárněním vypovídá o jedinečnosti této kulturní instituce.
Prostorová kompozice objektu vychází ze tří základních provozních funkcí knihovny, které tvoří vzájemně propojené, ale svým charakterem různé celky. Budova je tvořena dvěma hlavními tvarově, výrazem a charakterem odlišnými hmotami a třetí hmotou, která je propojuje. Každá hmota má svůj nezaměnitelný tvar, vnitřní prostor, atmosféru prostředí a působení ve vztahu k okolí.