Spojovací koridor pavilonů B4 – B5 Fakultní Thomayerova nem.

2008